RubyGems Navigation menu

heroku 3.37.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - June 29, 2018 (4.0 KB)
  2. 3.37.0 - May 16, 2015 (1.0 MB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

作者:

  • Heroku

所有者:

391f7ae8dd8c10dc323b7fbfe55b71a222788ec68b2aee512f8f4c5d8ae819aeDfb3948650131e4f0385c3328187cfca81e1a5b60421e23506a011c0dd06c1082ef3daa00f87b753edb8e45d86603b1a

SHA 256 checksum:

b5381c2e0737d08aad9a41b8e1e882d2c4c903a1958fa5bbd0bc4666d2e6d1e1

Required Ruby Version: >= 1.9.0

相关链接: