RubyGems Navigation menu

heroku 3.43.9

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 3.43.9 - July 31, 2016 (1.0 MB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Heroku

SHA 256 checksum:

7f73fa92612bc2514ef6f8712094299173dec0959e85707c6f6324d510d20491

下载总次数 3,197,937

这个版本 6,344

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.0

相关链接: