RubyGems Navigation menu

hyperclient 1.0.1

Hyperclient is a Ruby Hypermedia API client.

版本列表:

  1. 1.0.1 - January 02, 2021 (29.0 KB)
  2. 0.9.3 - May 14, 2020 (29.0 KB)
  3. 0.9.1 - August 25, 2019 (29.0 KB)
  4. 0.9.0 - January 10, 2018 (28.5 KB)
  5. 0.8.6 - August 27, 2017 (29.0 KB)
显示所有 (33 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Oriol Gual

SHA 256 checksum:

8f7259c1bcd2cc2448464bae1381ca0a9f9e8c5a6e309dc2883ba6aeca8782f3

下载总次数 349,855

这个版本 2,130

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: