RubyGems Navigation menu

ib 0.7.2

Magic rubymotion ib outlets support

版本列表:

 1. 1.0.1 - May 13, 2016 (20.5 KB)
 2. 1.0 - May 13, 2016 (20.5 KB)
 3. 0.8.0 - August 03, 2015 (20.5 KB)
 4. 0.7.2 - January 20, 2015 (20.5 KB)
 5. 0.7.1 - December 12, 2014 (20.0 KB)
显示所有 (44 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

 • thor ~> 0.15.4
 • tilt ~> 1.4.1
 • xcodeproj ~> 0.17
 • Development 依赖关系 (4):

  所有者:

  作者:

  • Yury Korolev, Francis Chong, Eloy Durán, Colin T.A. Gray

  SHA 256 checksum:

  798f42ccacf1e9a09a6e07721cbc270dce516cb15af2ac34a918160c32f872aa

  下载总次数 97,807

  这个版本 2,466

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  BSD

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: