RubyGems Navigation menu

jax 0.0.0.3

Framework for creating rich WebGL-enabled applications using JavaScript and Ruby

版本列表:

  1. 3.0.0.rc2 - October 29, 2012 (581.5 KB)
  2. 3.0.0.rc1 - September 24, 2012 (21.6 MB)
  3. 2.0.12 - October 18, 2012 (1.2 MB)
  4. 2.0.11 - July 19, 2012 (1.2 MB)
  5. 2.0.10 - May 14, 2012 (1.2 MB)
  6. 0.0.0.3 - May 18, 2011 (5.6 MB)
显示所有 (32 个版本)

所有者:

作者:

  • Colin MacKenzie IV

SHA 256 checksum:

3866fcf67117bd1a88cf38fb4502ec711cc084878be624d208de04079f50e1c9

下载总次数 61,020

这个版本 2,031

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: