RubyGems Navigation menu

jdbc-hsqldb 1.8.1.3

Install this gem and require 'hsqldb' within JRuby to load the driver.

版本列表:

 1. 2.4.1 - November 29, 2018 (1.4 MB)
 2. 2.3.4 - December 23, 2016 (1.4 MB)
 3. 2.3.2 - March 05, 2014 (1.3 MB)
 4. 2.3.0 - August 29, 2013 (1.3 MB)
 5. 2.2.9.1 - January 23, 2013 (1.3 MB)
 6. 1.8.1.3 - December 06, 2010 (669.0 KB)
显示所有 (9 个版本)

Development 依赖关系 (1):

 • rubyforge >= 2.0.4
 • 所有者:

  作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

  SHA 256 checksum:

  5ec3eab59b5c6879afcae06e374271bd287a67ea38cce409fb3ca762f13838b5

  下载总次数 22,523

  这个版本 3,348

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: