RubyGems Navigation menu

jdbc-hsqldb 2.2.9

Install this gem and require 'hsqldb' within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 2.4.1 - November 29, 2018 (1.4 MB)
  2. 2.3.4 - December 23, 2016 (1.4 MB)
  3. 2.3.2 - March 05, 2014 (1.3 MB)
  4. 2.3.0 - August 29, 2013 (1.3 MB)
  5. 2.2.9.1 - January 23, 2013 (1.3 MB)
  6. 2.2.9 - December 26, 2012 (1.3 MB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

041a433ec443a8c8fb3370c474a8d8b70483d4e31795567f74180ae153a4506d

下载总次数 22,523

这个版本 1,930

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: