RubyGems Navigation menu

jdbc-hsqldb 2.3.2

Install this gem `require 'jdbc/hsqldb'` and invoke `Jdbc::HSQLDB.load_driver` within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 2.4.1 - November 29, 2018 (1.4 MB)
  2. 2.3.4 - December 23, 2016 (1.4 MB)
  3. 2.3.2 - March 05, 2014 (1.3 MB)
  4. 2.3.0 - August 29, 2013 (1.3 MB)
  5. 2.2.9.1 - January 23, 2013 (1.3 MB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

ccbec186aea8601f65382cfa91cf484cd620ca908369a1db233e219a50c1548c

下载总次数 22,344

这个版本 3,179

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD

需要的 Ruby 版本:

相关链接: