RubyGems Navigation menu

jdbc-mysql 8.0.17

Install this gem `require 'jdbc/mysql'` and invoke `Jdbc::MySQL.load_driver` within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 8.0.17 - February 17, 2020 (3.9 MB)
  2. 5.1.47 - November 28, 2018 (2.8 MB)
  3. 5.1.46 - April 22, 2018 (945.5 KB)
  4. 5.1.44 - October 04, 2017 (942.0 KB)
  5. 5.1.42 - May 06, 2017 (939.0 KB)
顯示所有版本(共 22)

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

41dddbe579d95835a159be28b0f56bc8c5f9282cf6f7676c51aa119dd0891c12

總下載次數 2,229,847

這個版本 25,245

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

License:

GPL-2

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: