RubyGems Navigation menu

logger 1.2.7

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.6.0 - November 07, 2023 (13.5 KB)
  2. 1.5.3 - December 16, 2022 (13.5 KB)
  3. 1.5.2 - December 05, 2022 (13.5 KB)
  4. 1.5.1 - March 17, 2022 (12.5 KB)
  5. 1.5.0 - December 20, 2021 (12.5 KB)
  6. 1.2.7 - December 04, 2018 (14.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 15 个)

业主:

撤回:

作者:

  • SHIBATA Hiroshi

SHA 256 校验和:

b28cc95c012bffd16ab600118e601f663c5344c7ea92eeb5f5b56dfbc088380a

下载总量 12,673,680

这个版本 59,491

许可:

BSD-2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: