RubyGems Navigation menu

message_bus-http_client 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.0.pre1 - December 07, 2018 (8.0 KB)
  2. 0.1.0 - December 07, 2018 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (2 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Tan Guo Xiang

SHA 256 checksum:

f295652573e103e5f8e3dd5e36b2388613c466f96aea7769e105a68f1ed87a53

下载总次数 1,269

这个版本 27

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.4

相关链接: