RubyGems Navigation menu

noah 0.8.5-jruby

Application registry inspired by Apache Zookeeper

版本列表:

  1. 0.8.7 - May 09, 2012 jruby (80.5 KB)
  2. 0.8.7 - May 09, 2012 (80.5 KB)
  3. 0.8.5 - August 05, 2011 (79.0 KB)
  4. 0.8.5 - August 05, 2011 jruby (79.0 KB)
  5. 0.8.4 - June 08, 2011 jruby (78.0 KB)
显示所有 (26 个版本)

所有者:

作者:

  • John E. Vincent

SHA 256 checksum:

a8b4a2adafdc829f761cbf6e1216518068b0a0aaacfe7e13bbe2c9306f501103

下载总次数 50,914

这个版本 1,930

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: