RubyGems Navigation menu

pango 2.2.4

Ruby/Pango is a Ruby binding of pango-1.x.

版本列表:

 1. 3.4.3 - May 10, 2020 (27.5 KB)
 2. 3.4.2 - May 02, 2020 (27.5 KB)
 3. 3.4.1 - October 16, 2019 (27.5 KB)
 4. 3.4.0 - October 10, 2019 (27.5 KB)
 5. 3.3.9 - October 10, 2019 (27.5 KB)
 6. 2.2.4 - December 23, 2014 (38.5 KB)
显示所有 (186 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • cairo >= 1.14.0
 • glib2 = 2.2.4
 • 所有者:

  作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

  SHA 256 checksum:

  b4fe901daab4dd808de01d9d56495c2404d9875c1fcdf03be71ad98435f6b579

  下载总次数 442,216

  这个版本 6,423

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  LGPLv2.1 or later

  需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

  相关链接: