RubyGems Navigation menu

pango 3.3.4

Ruby/Pango is a Ruby binding of pango-1.x.

版本列表:

  1. 3.4.3 - May 10, 2020 (27.5 KB)
  2. 3.4.2 - May 02, 2020 (27.5 KB)
  3. 3.4.1 - October 16, 2019 (27.5 KB)
  4. 3.4.0 - October 10, 2019 (27.5 KB)
  5. 3.3.9 - October 10, 2019 (27.5 KB)
  6. 3.3.4 - March 09, 2019 (27.0 KB)
显示所有 (186 个版本)

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

e25b752129abda45ff25ad3dcbb23266e80e09ed579fa061460175c4b7380a0f

下载总次数 432,358

这个版本 319

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: