RubyGems Navigation menu

paperclip-meta 0.2

Add width, height and size methods to paperclip thumbnails

版本列表:

  1. 3.1.0 - May 29, 2018 (7.0 KB)
  2. 3.0.0 - November 05, 2016 (7.0 KB)
  3. 2.0.2 - November 05, 2016 (7.0 KB)
  4. 2.0.1 - April 22, 2016 (7.0 KB)
  5. 2.0.0 - December 29, 2015 (90.5 KB)
  6. 0.2 - November 29, 2010 (6.0 KB)
显示所有 (18 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Alexey Bondar

SHA 256 checksum:

5bed3b2e75ffc2adb8e67afdd995cebe0bf971bd94d585751675b557419d1a18

下载总次数 761,981

这个版本 10,263

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: