RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.19

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.19 - February 22, 2015 (11.0 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b0a266e2680f4177b14eadf4cc809ca43813b476ba94693bb68f60561bb3f656

下载总次数 61,911

这个版本 723

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: