RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.29

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.29 - July 26, 2015 (11.5 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

966d3d379d2801705df0cf862d21273ba5bc85140ba434dc1ce3b77f4f43b692

下载总次数 61,909

这个版本 661

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: