RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.39

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.39 - October 08, 2015 (13.0 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5958a835a7ebbd76a5fe0f8d59a2b3899ae01c238e1fb79c0c6662ac8a474287

下载总次数 61,902

这个版本 617

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

相关链接: