RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.42

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.42 - December 13, 2015 (13.5 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

df5b97fc1a8b16c9192cbabee5d51b96567a7d3f10fc8bab4133ee6e3c51c893

下载总次数 61,908

这个版本 509

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

相关链接: