RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.73

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.73 - September 12, 2017 (16.0 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b2479429e530f59e021e4fbc88b81d1daaf137fa4651bb9b48c3f904d0c145b8

下载总次数 61,911

这个版本 118

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: