RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.79

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.79 - September 12, 2017 (16.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 156 个)

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 校验和:

29f72367f912f0ba080d2501126d70c39c35b129b265a4cb13e01c8194699629

下载总量 63,296

这个版本 110

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

链接: