RubyGems Navigation menu

puppet 3.5.0.rc1

Puppet, an automated configuration management tool

版本列表:

  1. 6.9.0 - September 17, 2019 (2.8 MB)
  2. 6.9.0 - September 17, 2019 x86-mingw32 (2.8 MB)
  3. 6.9.0 - September 17, 2019 x64-mingw32 (2.8 MB)
  4. 6.9.0 - September 17, 2019 universal-darwin (2.8 MB)
  5. 6.8.1 - August 28, 2019 (2.8 MB)
  6. 3.5.0.rc1 - March 14, 2014 (2.0 MB)
显示所有 (519 个版本)

所有者:

作者:

  • Puppet Labs

SHA 256 checksum:

04e3c9b71fd35b882fe1a9144ef9edca82bde62c0153e62877c40efb7b7d8c0a

下载总次数 15,374,751

这个版本 1,312

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: