RubyGems Navigation menu

r2 0.2.6

CSS flipper for right-to-left processing. A Ruby port of https://github.com/ded/r2

版本列表:

  1. 0.2.7 - July 17, 2017 (15.0 KB)
  2. 0.2.6 - November 20, 2015 (15.0 KB)
  3. 0.2.5 - May 28, 2014 (14.5 KB)
  4. 0.2.4 - May 13, 2014 (14.5 KB)
  5. 0.2.3 - April 30, 2014 (14.5 KB)
显示所有 (12 个版本)

所有者:

作者:

  • Matt Sanford

SHA 256 checksum:

82fd649b58ff054664e96467a663703005c760ac735b124c982df075b9bbddc9

下载总次数 180,765

这个版本 61,112

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: