RubyGems Navigation menu

rails_imager 0.0.30

Automatic resizing, bordering and more of images.

版本列表:

  1. 0.0.30 - August 21, 2015 (596.5 KB)
  2. 0.0.29 - August 07, 2015 (596.0 KB)
  3. 0.0.28 - August 07, 2015 (596.0 KB)
  4. 0.0.27 - April 22, 2015 (595.5 KB)
  5. 0.0.25 - April 21, 2015 (595.0 KB)
显示所有 (24 个版本)

所有者:

作者:

  • kaspernj

SHA 256 checksum:

d46468ba0a7cf3af04a46411c2391ef9cfbe4b53158db3b262653173b72b243a

下载总次数 23,176

这个版本 1,588

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: