RubyGems Navigation menu

raylib-bindings 0.6.0-arm64-darwin

Ruby bindings for raylib ( https://github.com/raysan5/raylib ), raygui ( https://github.com/raysan5/raygui ) and Physac ( https://github.com/raysan5/physac ).

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.7.2 - April 06, 2024 (5.0 MB)
  2. 0.7.2 - April 06, 2024 x86_64-linux (1.0 MB)
  3. 0.7.2 - April 06, 2024 x86_64-darwin (930.5 KB)
  4. 0.7.2 - April 06, 2024 x64-mingw (1.1 MB)
  5. 0.7.2 - April 06, 2024 arm64-darwin (838.0 KB)
  6. 0.6.0 - November 18, 2023 arm64-darwin (892.0 KB)
显示所有版本 (共 62 个)

Runtime 依赖 (2):

ffi ~> 1.16

业主:

推送:

作者:

  • vaiorabbit

SHA 256 校验和:

ba5c0e1f361dd4b27dac79311391bbb48686f78f7528e8e930547cd02077e952

下载总量 20,448

这个版本 235

许可:

Zlib

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

链接: