RubyGems Navigation menu

raylib-bindings 0.7.3-arm64-darwin

Ruby bindings for raylib ( https://github.com/raysan5/raylib ), raygui ( https://github.com/raysan5/raygui ) and Physac ( https://github.com/raysan5/physac ).

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.7.5 - July 14, 2024 (5.1 MB)
  2. 0.7.5 - July 14, 2024 x86_64-linux (1.0 MB)
  3. 0.7.5 - July 14, 2024 x86_64-darwin (936.5 KB)
  4. 0.7.5 - July 14, 2024 x64-mingw (1.1 MB)
  5. 0.7.5 - July 14, 2024 arm64-darwin (846.0 KB)
  6. 0.7.3 - May 04, 2024 arm64-darwin (835.5 KB)
显示所有版本 (共 80 个)

Runtime 依赖 (1):

ffi ~> 1.16

业主:

推送:

作者:

  • vaiorabbit

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 28,810

这个版本 181

许可:

Zlib

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

链接: