RubyGems Navigation menu

raylib-bindings 0.7.0

Ruby bindings for raylib ( https://github.com/raysan5/raylib ), raygui ( https://github.com/raysan5/raygui ) and Physac ( https://github.com/raysan5/physac ).

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.7.0 - February 03, 2024 (4.4 MB)
  2. 0.7.0 - February 03, 2024 x86_64-linux (1020.5 KB)
  3. 0.7.0 - February 03, 2024 x86_64-darwin (926.5 KB)
  4. 0.7.0 - February 03, 2024 x64-mingw (1.1 MB)
  5. 0.7.0 - February 03, 2024 arm64-darwin (836.0 KB)
显示所有版本 (共 50 个)

Runtime 依赖 (1):

ffi ~> 1.16

业主:

推送:

作者:

  • vaiorabbit

SHA 256 校验和:

205e8600810eec3554189ed282193ed66e7838c18c17062c8b86de7519215a0c

下载总量 17,231

这个版本 230

许可:

Zlib

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

链接: