RubyGems Navigation menu

rhoconnect 3.1.2.beta8

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 6.0.11 - October 28, 2017 (1.7 MB)
  2. 5.5.18 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  3. 5.5.17 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  4. 5.5.15 - March 06, 2017 (1.7 MB)
  5. 5.5.2 - December 19, 2016 (1.7 MB)
  6. 3.1.2.beta8 - March 22, 2012 (971.5 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 76)

作者:

  • Rhomobile

擁有者:

Dee91cfb469ae87757e11f72198944c7

SHA 256 checksum:

62acddf87d5e5159fa4c664cdb4543a6bcbbd692f1691aa9249ca68b60079cb3

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相關連結: