RubyGems Navigation menu

strong_password 0.0.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.9 - July 13, 2020 (56.5 KB)
  2. 0.0.8 - July 08, 2019 (56.5 KB)
  3. 0.0.7 - June 25, 2019 (56.0 KB) 已废弃
  4. 0.0.6 - October 09, 2018 (56.0 KB)
  5. 0.0.5 - January 28, 2016 (55.5 KB)
  6. 0.0.4 - January 17, 2014 (55.0 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Brian McManus

SHA 256 checksum:

c6f68075bd3c935e9ad182974451bdc43ce3a49b0b88c19aaadbfb24718d2a7c

下载总次数 624,722

这个版本 537

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: