RubyGems Navigation menu

studium 0.0.153

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.289 - August 15, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.288 - August 14, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.153 - April 23, 2016 (89.5 KB) 已废弃
显示所有 (1161 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

349e87b61fee9765abc1a026d0532e2d0f1dccae1ab70d10c70aa3d030ddfcf8

下载总次数 219,176

这个版本 315

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.6.3

相关链接: