RubyGems Navigation menu

studium 0.0.165

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.382 - September 22, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.0.165 - May 14, 2016 (90.5 KB) 已废弃
显示所有 (1249 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

68b9bb2843b1ecb87346b407e20ce33f8b5b16b6043d9a0deb214036d2bc1d8f

下载总次数 230,744

这个版本 574

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.4

相关链接: