RubyGems Navigation menu

studium 0.0.272

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.289 - August 15, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.288 - August 14, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.272 - October 15, 2016 (114.0 KB) 已废弃
显示所有 (1161 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4e3ce21d1de47cdbdaa4235cf7b5633e00654c06f316e4f6770bdb5f3f4abd50

下载总次数 219,178

这个版本 223

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.7

相关链接: