RubyGems Navigation menu

studium 0.0.293

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.30 - May 16, 2021 (2.9 MB)
  2. 0.10.29 - April 25, 2021 (2.9 MB)
  3. 0.0.293 - December 16, 2016 (127.0 KB) 已废弃
显示所有 (1283 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e2b26ddbde6fce488acc793842d27f26b99b4594d41c98030717a1be5de468bb

下载总次数 234,818

这个版本 178

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: