RubyGems Navigation menu

studium 0.0.296

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.296 - December 18, 2016 (129.0 KB) 已废弃
显示所有 (1166 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

94066b4689cc40688f300b365e9f813fd5e4dbc2aa24e89dfbbc9b8ef151f211

下载总次数 219,578

这个版本 147

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: