RubyGems Navigation menu

studium 0.0.297

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.379 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.378 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.376 - July 02, 2020 (2.8 MB)
  4. 0.0.297 - December 18, 2016 (130.5 KB) 已废弃
显示所有 (1246 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

33cc25bb0d4f6cc3b1840c1e3c233d73c44c6bd2913be4b49c555651a13072f3

下载总次数 230,232

这个版本 162

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: