RubyGems Navigation menu

studium 0.0.301

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.291 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.290 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.301 - December 21, 2016 (142.5 KB) 已废弃
显示所有 (1163 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0af5b26e7151b781073662020bef6c2f5c6fc12351432750b2cf7d9e4a26e055

下载总次数 219,344

这个版本 142

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: