RubyGems Navigation menu

studium 0.0.311

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.297 - August 24, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.0.311 - December 28, 2016 (137.0 KB) 已废弃
显示所有 (1168 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

72a45f221ac20f09ff802389b67ddf28bd32ddba0d6ce55815e1cd3a9a8d0697

下载总次数 219,776

这个版本 171

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: