RubyGems Navigation menu

studium 0.0.403

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.9.296 - August 21, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  4. 0.0.403 - April 16, 2017 (169.5 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 1167)

擁有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4e1db89e0819ab0cd5b4a0d5765563bc81d221e938acb8ec267b4bec02deea4b

總下載次數 219,732

這個版本 96

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.4.1

RubyGems 版本需求: >= 2.6.11

相關連結: