RubyGems Navigation menu

studium 0.0.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.5 - August 28, 2015 (28.0 KB) 已废弃
显示所有 (1166 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2f53b840325ad352755244bbdad930b99e8d5aaf5eef9b84b509ab8e2c759f0d

下载总次数 219,606

这个版本 509

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

相关链接: