RubyGems Navigation menu

studium 0.1.116

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.380 - July 28, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.1.116 - September 19, 2017 (1.2 MB) 已废弃
显示所有 (1247 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

aaac8f275651752ce87369ecd790664f0ab65f1b541dbdf03bd49d8c87b0cc88

下载总次数 230,501

这个版本 124

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: