RubyGems Navigation menu

studium 0.1.218

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.1.218 - February 03, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1248 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a5b163f4eace0cac5e66ee58413d4bebbf8de862214d6d863a9cfd1c6415d032

下载总次数 230,630

这个版本 196

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: