RubyGems Navigation menu

studium 0.1.72

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.1 - October 25, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.383 - September 29, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.1.72 - July 23, 2017 (1.2 MB) 已废弃
显示所有 (1256 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0ac839f51b91e9e923cd032100e7efc0a8da9b7fe0affbc39dbd7c3662bb9f9d

下载总次数 231,418

这个版本 147

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: