RubyGems Navigation menu

studium 0.10.38

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.50 - October 16, 2021 (3.0 MB)
  2. 0.10.49 - October 01, 2021 (3.0 MB)
  3. 0.10.38 - July 19, 2021 (3.0 MB) 已废弃
显示所有 (1303 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2e6bee7fca36a0dac29c16acdb7217b87fd68727c2932542b79abf36b80a3804

下载总次数 237,344

这个版本 176

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.24

相关链接: