RubyGems Navigation menu

studium 0.10.48

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.10.50 - October 16, 2021 (3.0 MB)
  2. 0.10.48 - September 17, 2021 (3.0 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 1303)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b95d6a472750a1c845cacdb09ffdb22780296b6cee931ff72e949984189ac7d8

總下載次數 237,513

這個版本 168

License:

MIT

Ruby 版本需求: >= 2.5.8

RubyGems 版本需求: >= 3.2.27

相關連結: