RubyGems Navigation menu

studium 0.4.40

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.382 - September 22, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.4.40 - March 29, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1249 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

af23894207ab0d0243d035e56be04ca937bab456b196276c068bb14a6b622662

下载总次数 230,744

这个版本 147

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: