RubyGems Navigation menu

studium 0.5.30

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.296 - August 21, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  4. 0.5.30 - May 01, 2018 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (1167 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

bd23ea6338306b38c22063d9f36ce53c386d9966c81615ff4f3b74c2695614e1

下载总次数 219,719

这个版本 157

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: