RubyGems Navigation menu

studium 0.6.50

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.379 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.6.50 - July 06, 2018 (1.6 MB) 已废弃
显示所有 (1246 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7f0905bc6fc10b445ea5b9facd17ccc527ed59a16610066a2d994737b471edcf

下载总次数 230,357

这个版本 160

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: