RubyGems Navigation menu

studium 0.6.68

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.9.289 - August 15, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.288 - August 14, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.6.68 - July 17, 2018 (1.6 MB) 已被移除
顯示所有版本(共 1161)

擁有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3a7acf277f8264b967b392beeabcd1e62b97725c73518260e4f1337d6e5f9f43

總下載次數 219,178

這個版本 183

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.5.1

RubyGems 版本需求: >= 2.7.7

相關連結: