RubyGems Navigation menu

studium 0.9.122

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.382 - September 22, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.122 - January 23, 2019 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (1249 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d9a95f3ae23713b05a4ff539bb5f1ace793920d3043135209a0461a9291e16d4

下载总次数 230,744

这个版本 146

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: