RubyGems Navigation menu

studium 0.9.135

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.329 - October 21, 2019 (2.5 MB)
  2. 0.9.328 - October 17, 2019 (2.5 MB)
  3. 0.9.327 - October 16, 2019 (2.5 MB)
  4. 0.9.326 - October 14, 2019 (2.5 MB)
  5. 0.9.325 - October 12, 2019 (2.4 MB)
  6. 0.9.135 - February 06, 2019 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (1199 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

efccc777ddde369f822b9fd5cb5424c041b1b4bdd364cc894e70102523f7b22f

下载总次数 224,379

这个版本 121

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: